Stavebná činnosť

Stavebná činnosť našej firmy je zameraná na:

  • občianske stavby – zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy, obchody, hotely, banky a podobne, vrátane drobnej architektúry exteriérov
  • bytové stavby – bytové domy vrátane doplňujúcej občianskej vybavenosti, zatepľovanie stavieb
  • priemyselné stavby – v rozsahu novej výstavby, prípadne obnovy základných prostriedkov

Naša firma využíva osvedčené klasické metódy v súčinnosti s najnovšími technologickými a vedeckými poznatkami v odbore pozemného stavebníctva, ktoré aplikuje v konkrétnom návrhu a v každodennej praxi.

Doterajšie realizačné výsledky, skúsenosti technikov a pracovníkov firmy dávajú záruky splnenia aj tých najnáročnejších požiadaviek.

Pri dodávkach stavieb na kľúč firma zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov a kompletnú inžiniersku činnosť na požiadanie objednávateľa. Vo výrobnom procese a v skladovom hospodárstve je dovolené spracovať a nakupovať materiály dokladované certifikátom kvality.

Pozrite si naše referencie…