Dodávka a aplikácia materiálov PCI – penetračný náter UWP a lazúra na drevo HQL